...Zaloguj się...................

Cennik | bt1.pl

Cennik

Tłumaczenia zwykłe

Tłumaczenia niewymagające uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego. Strona przeliczeniowa tłumaczenia zwykłego zawiera 1500 znaków. Norma 1500 znaków została rozpowszechniona w Europie przez instytucje Unii Europejskiej.

Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia wymagające uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego. Strona przeliczeniowa tłumaczenia przysięgłego zawiera 1125 znaków. W tym przypadku liczba ta uwarunkowana jest rozporządzeniem ministra sprawiedliwości.